קרן לעולה העצמאי

קהל יעד   עולים עד 10 שנים לעלייתם לארץ ותושבים חוזרים עד שנתיים לחזרתם לארץ
מטרת הקרן   אשראי לעסקים קטנים והון חוזר ולפיתוח, לחיזוק העסקים והגדלת התעסוקה במשק.
גובה ההלוואה 
עד 125,000 ש"ח (לאחר 3 שנים ניתן לקבל תוספת של 125,000 ש"ח)
ריבית 
פריים + 1.75%
משך ההלוואה עד 6 שנים
גרייס שנה ראשונה מחזירים רק ריבית
בטחונות עד 10% מהיקף ההלוואה או ערב נוסף על כל גובה ההלוואה
הטבות מיוחדות  הלוואה עומדת על חלק מהסכום לפי 17.5% מסך ההלוואה ולא יותר מ 5000  ש"ח
תנאי סף חשבון לא מוגבל
פנייה לקרן בדיקה ראשונית והכנת תכנית עסקית להלוואה באמצעות מפעילים מורשים
בנק מפעיל  דיסקונט מרכנתיל 
 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018