קרן ניו- יורק

קהל יעד  
  • לקהילה האתיופית
  • החברה הערבית
  • החברה החרדית
  • עולים חדשים (עד 10 שנים בארץ)
  • לכלל העולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה)
מטרת הקרן   הקרן מיועדת לעזרה ועידוד עסקים קטנים הקיימים, או לפתוח עסק חדש ולהגיע  לעצמאות כלכלית. ובתנאי שתוכנית השקעות בהון חוזר לא תעלה על 50% מגובה ההלוואה המבוקשת.
גובה ההלוואה  עד 300,000 ש"ח.  הון עצמי לפחות 15% מתוכנית ההשקעות.
ריבית  פריים + 0.6% לשנה
משך ההלוואה עד 5 שנים
גרייס עד שנה- מחזירים רק רבית 
בטחונות בין 1-2 ערבים. הסוכנות היהודית מקצה עד 95% מהערבות.
דרישות מיוחדות  היזם יידרש להפקיד פיקדון של 5% מההלוואה.
תנאי סף חשבון לא מוגבל
עלויות למ.ט.י משלמים 200 ₪ עבור בדיקת GO/ NO GO ולאחר אישור ראשוני תשלום בסך 1800 ₪ עבור התוכנית עסקית (לפני הנחה).  לעולים חדשים 500 ש"ח  
בנק מפעיל בנק אוצר החייל
 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018