הקרן לסיוע לעסקים קטנים - ערבות מדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים - ערבות מדינה ( מסלול רגיל)

קהל יעד   יזמים ובעלי עסקים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ 
גובה ההלוואה  עד 500,000 ש"ח  לעסקים משחזור השנתי עד 6.25 מיליון ש"ח
ו 8% מהמחזור לבעלי עסקים בעלי מחזור שנתי 6.25-25 מיליון ש"ח 
ריבית 

ריבית ההלוואה תיקבע מבין אפשרויות - בהתאם להחלטת הבנק:
א- שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן.
ב- שקלי לא צמוד.
ג - שקלי צמוד דולר.

 הון עצמי במסלול השקעות נדרש 20% מתוכנית ההשקעות
משך ההלוואה עד 60 חודשים
גרייס עד 6 חודשים
בטחונות ליזמים חדשים - עד 90% מהערבות ניתנת על ידי המדינה והקרן(עד גובה ההלוואה של 300,000 ש"ח) בעלי עסקים קיימים מתבקשים להציג ביטחונות עד 25% הגובה ההלוואה. ניתנת אפשרות להחלפת הערבות בערב נוסף מעבר לערבות האישית של הלווה-בעלים. 
תנאי סף חשבון לא מוגבל

בנקים מפעילים: הפועלים, מזרחי טפחות, אוצר החייל ודיסקונט מרכנתיל

-
עמלות:

 250 עמלה למשרד החשב הכללי

במידה וההלוואה מאושרת, עמלת ערבות מדינה הנעה בין 0.5% ל- 1.5% , על פי מחזור המכירות של העסק:

 0.5% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם נמוך מ 10- מיליון ₪.  

0.7% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם נע בין 10-25 מיליון ₪.

1% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם נע בין 25-50 מיליון ₪.

1.5% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם גבוה מ 50- מיליון ₪.

 

 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018