קרן - סביבה תומכת

קהל יעד   נשים בכלל ונשים חד הוריות.
מטרת הקרן   לסייע לאוכלוסיית הנשים בכלל.
גובה ההלוואה  עד 30,000 ש"ח .  
ריבית  פריים + 3% לשנה
משך ההלוואה 36 חודשים
גרייס עד חודש
בטחונות ערבות אישית של מקורב ליזמת מול הקרן. (לא בן זוג או שותף).
דרישות מיוחדות  .
תנאי סף חשבון לא מוגבל
עלויות למ.ט.י משלמים 100 ₪ עבור מילוי הטפסים והפגישה עם המ.ט.י. 
היזמת תשלם  סך 4% מסך ההלוואה לשילובים לדמי טיפול.  ו- 4%  נוספים מסך ההלוואה לבניית תוכנית עסקית (מותנה באישור הלוואה).  
בנק מפעיל בנק הפועלים
 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018