קורת זעירים

קהל יעד   יזמים ובעלי עסקים (עד חצי שנה מתחילת פעילות עסקית)
מטרת הקרן   הקרן מסייעת ליזמים לפיתוח כלכלי ויצירת מקומות עבודה, בהשקעה ראשונית סה"כ לעסק עד 100,000 ש"ח.
גובה ההלוואה  עד 30,000 ש"ח
ריבית  פריים+0.5%
משך ההלוואה  עד 3 שנים
גרייס עד 3 חודשים
בטחונות -ערבות הקרן
-ערבות אישית של היזמים
-ערבות אישית של בן/בת זוגם
-ערב חיצוני על כל ההלוואה
דרישות מיוחדות  עמלת עריכת מסמכים על פי תעריפי הבנקים.
תנאי סף חשבון לא מוגבל וצ'קים לא חזרו. על המבש/ת להיות בוגר/ת הכשרה/חונכות עסקית של מ.ט.י או בתהליך חונכות עסקית.
תוכנית עסקית דיון בבקשת ההלוואה הינו בהתאם לתוכנית עסקית, לצורך הדיון בבקשת בפני ועדת האשראי יש להגיש:
1.טופס בדיקה ראשוני .
2.תוכנית עסקית
( עלות תוכנית העסקי : חלק ראשון - 500 ש"ח למט"י, ולאחר קבלת אישור -תשלום של חלק השני של התשלום בגובה 4% מגובה ההלוואה מתווסף לסכום ההלוואה שאושר, מועבר לקורת ע"י הבנק ומשולם כחלק מתשלומי ההחזר החודשיים של ההלוואה).
3.תדפיס מהבנק 3 חודשים אחרונים יתרות ודוח יתרות מעודכן של החשבונות העסקיים והפרטיים.
בנק מפעיל בנק הפועלים
 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018