קורת מסלול השלמה

קהל יעד   בעלי עסקים
מטרת הקרן   הקרן מסייעת ליזמים לפיתוח כלכלי ויצירת מקומות עבודה
גובה ההלוואה  בין :300,000 ₪  ל 600,000 ₪ .הון עצמי לפחות 10%
ריבית  פריים+1.95%
משך ההלוואה עד 5 שנים
גרייס עד 3 חודשים.
בטחונות 60% בטחונות
ביטחונות מטריאליים + ערב (ניתן לותר בכפוף לשיקול דעת מתועד של מנהל הסניף
דרישות מיוחדות  עמלת עריכת מסמכים על פי תעריפי הבנקים.
תנאי סף חשבון לא מוגבל
עלויות למ.ט"י משלמים 350 ₪ עבור בדיקת GO/ NO GO ולאחר אישור ראשוני
תשלום ליועצי הקרן בסך 700 $ עד 1000 $ עבור התוכנית עסקית ובתנאי
שהיא מאושרת.
בנק מפעיל בנק אוצר החייל
 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018