קורת- מסלול לפיתוח הנגב והגלבוע- ריבית מסובסדת

קהל יעד   בעלי עסקים- מחזור הכנסות שנתי אינה נמוך מסך 500,000 ש" ואינו גבוה מסך 22,000,000 ש"ח. 
מטרת הקרן   הקרן מסייעת ליזמים לפיתוח כלכלי ויצירת מקומות עבודה
גובה ההלוואה  מ-50,000 ועד 750,000 ש"ח
ריבית  פריים+1.5
משך ההלוואה עד 5 שנים
גרייס עד 6 חודשים.
בטחונות ערבות אישית של היזמים, ערבות אישית של בני/בנות זוגם, בטחונות מטריאליים ו/או ערבים לפי החלטת ועדת האשראי ( אך לא פחות מ-25% מגובה אשראי), ערבות הקרן.
דרישות מיוחדות  עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת הלוואות- 50% הנחה מהתעריפון המקובל בבנק לגבי הלוואה מסוג זה. 
תנאי סף חשבון לא מוגבל
עלויות מסלול מהיר-  עבור תוכנית עסקית עד 90000 ש"ח: 
560 ש"ח  להלוואה עד 50,000 ש"ח
1000 ש"ח להלוואה עד 90,000 ש"ח

מסלול רגיל- עבור תוכנית עסקית מ-90000 ש"ח ועד 750,000 ש"ח:
למט"י משלמים 300 ₪ עבור בדיקת
GO/ NO GO ולאחר אישור ראשוני תשלום ליועצי הקרן על פי מחירון הקרן עבור התוכנית עסקית ובתנאי שהיא מאושרת.
בנק מפעיל בנק לאומי 

 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018