הקרן לסיוע לעסקים קטנים - ערבות מדינה מסלול קצר 100000 ש"ח

   הלוואה עד 100,000 - מסלול מהיר  ( בהמשך מסלול רגיל )
קהל יעד   יזמים ובעלי עסקים  
גובה ההלוואה  עד 100,000 ש"ח
ריבית 

ריבית ההלוואה תיקבע מבין אפשרויות - בהתאם להחלטת הבנק:

א- שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן.

ב- שקלי לא צמוד.

ג - שקלי צמוד דולר.

 הון עצמי  במסלול השקעה 10% מסך תוכנית ההשקעות
משך ההלוואה עד 60 חודשים
גרייס עד 5 חודשים
בטחונות עד 90% מהערבות ניתנת על ידי המדינה והקרן.
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של 10% מיזמים חדשים , בעלי עסקים מתבקשים להציג ביטחונות עד 25%. ניתנת אפשרות להחלפת הערבות בערב נוסף מעבר לערבות האישית של הלווה-בעלים.
תנאי סף חשבון לא מוגבל
עמלות

*דמי טיפול באשראי ובטחונות (לבנק)- 250 ש"ח.
* עמלת העמדת בטוחה בגין ערבות המדינה - עמלה חד פעמית של 0.3%.
*-בדיקת היתכנות והכנת התוכנית לקרן על ידי המט"י-מסלול השקעות 2,500 ₪-בדיקת היתכנות והכנת התוכנית לקרן על ידי המט"י-מסלול הון חוזר 2,000 ₪

בנקים מפעילים: הפועלים, מזרחי טפחות, אוצר החייל ודיסקונט מרכנתיל

  
- עמלות:

250 עמלה למשרד החשב הכללי
במידה וההלוואה מאושרת
, עמלת ערבות מדינה הנעה בין 0.5% ל- 1.5% , על פי
מחזור המכירות של העסק:

 0.5% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם נמוך מ 10- מיליון ₪.  

0.7% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם נע בין 10-25 מיליון ₪.

1% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם נע בין 25-50 מיליון ₪.

1.5% מקרן ההלוואה בעבור עסקים שמחזור הכנסותיהם גבוה מ 50- מיליון ₪.

 

 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018